Workshops

Cardiff Caerdydd


43 Charles Street, Cardiff CF10 2BG
43 Heol Siarl, Caerdydd CF10 2BG

Dates for 2017: see Partnership Projects for current courses

Wrexham Wrecsam


FREQUENTLY ASKED QUESTIONS:
How long are the courses for?
Courses usually run over a week-end, and are normally non-residential. Detailed timings are available on booking.

How much do courses cost?
The full cost of a week-end workshop is £95, but we operate a sliding scale between £10 and £95, depending on people’s circumstances. No-one should be prevented from coming on a course because of cost.

How do I book?
Just e-mail as below or you can book through the AVP Britain web-site at: www.avpbritain.org.uk

Email AVP Wales
Friends Meeting House, Holt Road, Wrexham LL13 8TB
Tŷ’r Cyfeillion, Heol Holt, Wrecsam LL13 8TB

Dates for 2018


Apply for Wrexham course
CWESTIYNAU CYFFREDIN:
Beth yw hyd y cyrsiau?
Fel arfer mae’r cyrsiau yn rhedeg dros benwythnos; nid ydynt fel arfer yn gyrsiau preswyl. Mae amserau manwl ar gael wrth fwcio.

Beth yw pris y cyrsiau?
Cyfanswm cost cwrs penwythnos yw £95, ond rydym yn cynnig y cwrs am gyn lleied â £10 yn dibynnu ar amgylchiadau personol. Ni ddylai neb fethu â dod ar gwrs oherwydd y gost.

Sut ydw i’n archebu lle ar gwrs?
E-bostiwch AVP Wales, neu mae modd archebu lle ar wefan AVP Prydain: www.avpbritain.org.uk

E-bostiwch AVP Wales
Share by: